Դիմեք մեզ

Գրել առցանց նամակ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այս կայքի միջոցով ուղարկված Էլեկտրոնային նամակները չեն կարող համարվել պաշտոնական: Դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն և ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության:

ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն պաշտոնական նամակ կարելի է ուղարկել հետևյալ հասցեով` Հայաստանի Հանրապետություն, 0054, Ա. Միկոյան 109/8 (Դավիթաշենի 4-րդ թաղամաս):

Ստորև առկա բոլոր դաշտերի լրացումը պարտադիր է: