Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն


Իրավական ակտեր

Օրենքներ

№ 041-Ն, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ (133 Կբ)

Ընդունված է` 18.02.2004

Գործում է` 16.03.2004

№ ՀՕ11-Ն, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (39 Կբ)

Ընդունված է` 23.09.2003

Գործում է` 22.10.2003

№ ՀO-491-Ն, ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ (287 Կբ)

Ընդունված է` 26.12.2002

Գործում է` 01.01.2003

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկի հաշվարկման եւ վճարման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկ վճարողների շրջանակը, գույքահարկով հարկվող օբյեկտն ու հարկման բազան, գույքահարկի դրույքաչափերը, հաշվարկման եւ վճարման կարգը, սույն օրենքի խախտման համար պատասխանատվությունը:

№ ՀՕ422-Ն, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (30 Կբ)

Ընդունված է` 08.10.2002

Գործում է` 07.11.2002

№ ՀO-337, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱUԻՆ (344 Կբ)

Ընդունված է` 07.05.2002

Գործում է` 21.06.2002

Oրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման հասկացությունը, սկզբունքները, մարմինները, լիազորությունները, դրանց իրավական, տնտեսական, ֆինանսական հիմքերը եւ երաշխիքները, ինչպես նաեւ կարգավորում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները:

№ ՀO-320, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱUԻՆ (309 Կբ)

Ընդունված է` 03.04.2002

Գործում է` 29.04.2002

№ ՀO-304, ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱUԻՆ (133 Կբ)

Ընդունված է` 06.02.2002

Գործում է` 01.04.2002

Տեղական հանրաքվեն տվյալ համայնքի բնակիչների համայնքային նշանակության կարեւոր հարցերով քվեարկությունն է:

№ ՀՕ-272-Ն, ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ "ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ" ՄԱՍԻՆ (212 Կբ)

Ընդունված է` 04.12.2001

Գործում է` 09.01.2002

№ ՀO-229, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱUՏԱՆԻ ՄԱUԻՆ (51 Կբ)

Ընդունված է` 26.09.2001

Գործում է` 19.10.2001

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ապաստանի իրավունք ստանալու հիմքերը, կարգը, այդպիսի իրավունք ստանալու դիմումը մերժելու, տրված իրավունքը դադարեցնելու պայմանները, ինչպես նաեւ դրանց հետ առնչվող այլ հարաբերություններ:

№ ՀO-185, ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ (68 Կբ)

Ընդունված է` 26.12.1997

Գործում է` 09.01.1998

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական տուրքերի եւ վճարների հասկացությունը, տեղական տուրք եւ վճար վճարողներին, տեղական տուրքերի եւ վճարների սահմանման, դրանց գանձման կարգն ու պայմանները, կարգավորում է տեղական տուրքերի եւ վճարների հետ կապված այլ հարաբերություններ:

Թեժ գիծ

Կարող եք զանգահարել

51-13-62

Բաժանորդագրում նորություններին